Letokruhy Josefova 2012 – informace pro trhovce

Občanském sdružení Společnost Retranchement No. XVIII  spolu s městem Jaroměř pořádají ve dnech 23. – 27. května 2012 řezbářské sympózium „LETOKRUHY JOSEFOVA 2012“.

Jako zástupci pořádajících organizací Vám nabízíme možnost zúčastnit se se doprovodné akce Řemeslného trhu, který se koná  v sobotu 26.5.2012 v areálu Bastionu IV, Okružní ulice 242 od 9:00 do 16:00.

Trhovci se registrují v kanceláři bastionu od 7:00 – 9:00. Poté  postaví své stánky  na místě jež jim bude přiděleno pořadatelem od 7:00 do 9:00, po této době nebude do areálu vpuštěno žádné vozidlo. Vozidla trhovců budou parkovat před areálem Bastionu IV v ulici Okružní (50m od místa trhu). Trhovec muže mít doprovod v počtu maximálně 2 osob . Pakli-že má trhovec vlastní stánek  neplatí žádné poplatky. Pronájem zapůjčeného stánku stojí 200 Kč. Počet stánků k zapůjčení je omezen.

Konečný termín pro podání kompletní přihlášky je 25. duben 2012. Písemné vyrozumění o přijetí obdržíte nejpozději do 30. dubna 2012 formou e-mailu.

Platná přihláška  musí obsahovat tyto informace:

  • Jméno a příjmení trhovce
  • Úplnou adresu
  • Popis řemesla
  • Počet doprovázejících osob
  • Předvádím –  nepředvádím řemeslo
  • Mám – nemám zájem o zapůjčení stánku (200 Kč)
  • Telefonní spojení
  • e-mail
  • popřípadě odkaz na webové stránky

Organizátor akce se zavazuje ,že bude nakládat s osobními údaji účastníku v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů .

Přihlášku doručte na e-mailovou adresu
letokruhy.josefova@bastion4.cz

nebo na poštovní adresu
Miroslav Vašata
OS Společnost Retranchement No. XVIII
Duškova 82
Jaroměř-Josefov
55102

Comments are closed.