Model pevnosti Josefov – další pokrok

Od posledního příspěvku o stavbě modelu pevnosti Josefov jsme se poněkud odmlčeli. Myslím, že to nebylo příliš na škodu a o to více nového můžeme přinést s novou turistickou sezonou.

Poslední příspěvek se týkal výroby stolu pod model. V této chvíli je polovina stolu hotova a sestavena a zahájili jsme vyměřování jednotlivých prvků včetně částí kryté cesty, jenž je taktéž před dokončením. Jak jsme předpokládali již v počátku stavby modelu, a co se také nyní potvrdilo, není možné se ani při sebepřesnější práci na základě digitalizovaných podkladů vyhnout drobných nepřesností, které se projevují nyní při sestavování jednotlivých dílů. Přesto se je všechny daří úspěšně eliminovat a tak tyto drobné odchylky nebudou okem patrné.

Při těchto úvahách o přesnosti prací se nutně naskýtá otázka, jaké potíže s vyměřováním hradeb museli mít stavitelé a jak postupovali, aby dosáhli požadované přesnosti pozice hradeb, která je u moderní bastionové pevnosti nezbytností. Pokud uvážíme, že vzdálenost špic bastionů pevnosti Josefov se pohybuje od 290 do 380 metrů a vyměření jejich přesných pozic je základem celé tringulační sítě pro vyměření všech prvků, musíme uznat, že bez použítí GPS to musel být úctyhodný výkon. Pokud navíc vezmeme v úvahu, že téměř v žádném okamžiku stavby nebylo možné, kvůli členitosti terénu, vidět z jednoho bodu na druhý, celá představa o vytyčování půdorysu hradeb se již začíná poněkud vymykat běžným představám.

Představu o současném stavu stavby modelu si nejlépe uděláte z následujících fotografií.

Comments are closed.