Bastion IV

Tento hradební objekt Pevnosti Josefov se nachází na východní straně Horní pevnosti. Jeho úkolem bylo především palebně krýt inundace (zátopová území) Labe a Metuje, redutu Brdce a část předpolí podél Metuje směrem ke Starému Plesu. Na nádvoří se nachází jedna ze šesti válečných pracháren pevnosti. Po obvodu nádvoří je umístěno 26 ubytovacích kasemat, které však nikdy nesloužili k ubytování vojska, ale již záhy po jejich dostavbě (1804/5) byly přebudovány na vězení (1813).

Hrdlo bastionu uzavírají jednopatrová dvojitá kasárna celkem s šestnácti ložnicemi mužstva čtyřmi černými kuchyněmi pro stravování mužstva, záchody a schodištěm. Kasárna jsou dle pevnostního standardu tzv. bombenfest, což znamená, že v prvním patře jsou stropy klenuté, půl sáhu silné (97cm) a zakryté až jeden sáh silnou (195cm) jilovým násypem. Tento jílový násyp zajišťoval bezpečí vojáků před zásahem moždířových bomb a v případě zničení střechy kasáren, byl schopen několik měsíců chránit posádku také před případným promočením stropů deštěm.

Současnost

Občanské sdružení Společnost Retranchement No. XVIII má tento objekt pronajatý od vlastníka, jímž je Město Jaroměř od 28.4.2009.

V současnosti je na Bastionu IV možné vidět Galerii Petra Nováka z Jaroměře, řezbářské dílny Kamila Erbana a Jana Paďoura, částečně zpřístupněnou válečnou prachárnu, a nyní také pracujeme na modelu pevnosti Josefov.