Galerie Petra Nováka

Akademický sochař Petr Novák z Jaroměře našel své místo na Bastionu IV v květnu roku 2009. Nejprve přibyli do nového objektu jeho koně, pro které bylo nutné v té době najít nové ustájení. O něco málo později vznikla myšlenka vybudovat stylový atelier ve dvou ubytovacích kasematech v levém boku bastionu.

Při sbírání nápadů, jak nejlépe využít prostory, které nabízí Bastion IV a shodnocení daných možností, vyplynulo na povrch, že ke škodě všech má Petr Novák, díky své pracovitosti spoustu sádrových modelů a také díla z materálů bronz, mramor a dřevo, na které se jen práší a nikdo se nemůže potěšit pohledem na ně. Leda by se jel podívat na místa instalovaných originálů, což v mnoha případech znamená urazit stovky ba tísíce kilometrů.

Levá aprovizační kasemata Bastionu IV, vzhledem ke své dispozici a dobře zachovalém stavu z doby výstavby pevnosti, byla vybrána jako nejvhodnější prostora.

K vlastní realizaci této myšlenky jsme se dostali až během roku 2010 a to poté kdy přispěchal na pomoc pan Jiří Jarkovský se sponzorským darem, který pokryl značnou část nákladů nového osvětlení Galerie.

Slavnostní otevření Galerie proběhlo 13. listopadu 2010 za účasti více než 200 hostů. Výbornou atmosféru obohatil jaroměřský pěvecký soubor Cantus.

Důležité odkazy:

Stránky sochaře Petra Nováka z Jaroměře – zde